Werkwijze en verloop van een bijles wiskunde

bijles rekenen Elke bijles begint met contact met de leerling of met de ouders (dat gebeurt telefonisch of via email). Hierbij trachten we als lesgever een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie van de leerling en zijn/haar ouders (bijvoorbeeld 'slechte punten met Kerstmis', 'inhaling van onderwerpen ten gevolge van ziekte', 'opfrissing van een moeilijk hoofdstuk', 'bijblijven bij de leerstof', 'extra oefeningen',...).

Tijdens de bijlessen bekijken we de leerstof, en passen we ons aan aan de leerling: we kijken waar de problemen zich situeren en proberen hierop extra te oefenen.

Wij bieden ook de mogelijkheid om heel het jaar door / een semester lang de wiskunde verder op te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door een uur per week met de leerling samen te zitten, de leerstof samen te overlopen en dieper oefenen waar nodig.

In onze ogen is wiskunde een vak dat heel sterk gebaseerd is op training en oefening. Wij zijn dus sterk voorstander om de leerlingen die bij ons bijles volgen extra oefeningen te geven die hij zelfstandig kan maken tegen bijvoorbeeld een volgende bijles.
Tijdens de bijlessen houden we ook rekening met motivatie van de leerling en de manier van leren.

Om een bijles zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we eventueel het volgende al:
  • liefst op voorhand het onderwerp van de leerstof al laten weten
  • eventueel toetsen klaarleggen
  • oefeningen die je niet begrijpt aanduiden
  • bekijk best de leerstof al op voorhand zodat je gericht vragen kan stellen
Wiskunde bouwt steeds verder op de leerstof die eerder gegeven werd. Vandaar dat het heel interessant is om de wiskunde bij te scholen, zodat de geziene leerstof goed begrepen is, en de leerling klaar is voor de volgende hoofdstukken.
In de examenperiode zijn we bereid om ook wiskunde bijlessen te geven, maar dit dient eerder als opfrissing, of om de allermoeilijkste oefeningen te overlopen.

Bijles West-Vlaanderen

Bijles wiskunde
regio West-Vlaanderen

Brugsesteenweg 82
8531 Harelbeke
info@bijlessenwiskunde.be

bijlessen kunnen op weekavonden of op zaterdagochtend

bijles wiskunde