Bijlessen wiskunde en rekenen

bijles wiskunde Iedere leerling heeft het ooit al eens moeilijk gehad om goede punten te behalen. Bijlessen kunnen dan nodig zijn om de student de wiskunde beter te doen inzien. Dankzij ons kan iedere student uit het basis- of middelbaar onderwijs bijles volgen om de leerstof beter onder de knie te krijgen en de resultaten op te krikken.

Wij bieden deze bijlessen aan in West-Vlaanderen (de regio rond Kortrijk - Harelbeke - Izegem).

U kan op onze diensten rekenen voor:
  • bijles wiskunde in de middelbare school (ASO + TSO)
  • bijles rekenen in het lager onderwijs
  • bijles wetenschappelijke vakken (natuurkunde, fysica)
  • studiebegeleiding of huiswerkbegeleiding
  • examenvoorbereiding
  • zowel eenmalige bijlessen als wekelijkse opvolging
Bijlessenwiskunde.be, een jong en dynamisch bijles bureau van Hendrik Deleu. Bij ons krijgt de leerling studiebegeleiding op maat.

De bijlessen zijn aangenaam en laten de leerling inzien dat wiskunde helemaal zo saai niet is dan het lijkt!

"Wat men moet leren, leert men door het te doen", zei Aristoteles (Grieks Filosoof). En dat is precies wat wij met onze leerlingen trachten te doen.

Bijles West-Vlaanderen

Bijles wiskunde
regio West-Vlaanderen

Brugsesteenweg 82
8531 Harelbeke
info@bijlessenwiskunde.be

bijlessen kunnen op weekavonden of op zaterdagochtend

bijles wiskunde